Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Månadens

Byggnad

Interiör pumphuset på Löfstad
Foto: Bengt Häger

På Löfstads ägor ligger flera gamla byggnader kvar sedan tiden då Löfstad var ett storgods. Ett av de många byggnaderna är pumphuset.Pumphuset ligger alldeles i närheten av trädgårdsmästarbostaden och orangeriet, som inte längre finns kvar.

Läs om Pumphuset på Löfstad

Personöde

Bild från köket på Löfstad slott

Tjänsteflickan Stina Strömberg
1908 föddes Stina Strömberg på Löfstad slotts ägor, i ett torp som kallas för Slätten. När hon fyllt 16 år fick hon arbete på slottet som köksa. Eftersom hon var yngst i staben fick hon utföra de enklaste och de tyngsta sysslorna på köksvåningen.

Läs om Stina Strömberg

 

Nyheter

Digital rundvandring i Linköpings domkyrka

Interiör från Linköpings Domkyrka

Nu finns Linköpings domkyrka digitaliserad i 3D. Med hjälp av VR-teknik kan du promenera runt i domkyrkan från din dator.

Sök bland digitaliserade SOU:er

Logotyp Kungliga biblioteket

På Kungliga Biblioteket finns 4445 digitaliserade SOU:er, statens offentliga utredningar. Under 2015 ska alla SOU:er finnas tillgängliga fram till och med 1999

Ny natur- och kulturmiljökarta

vattern-geo.jpg

Länsstyrelserna har nu lanserat en ny karttjänst, Sveriges länskarta. Det är en detaljrik karta över hela Sverige med natur- och kulturintressanta områden. Det finns verktyg för att mäta avstånd och arealer. Kartan är tillgänglig online och anpassad för smarta telefoner, pekplattor och datorer.

Höstens kulturarvsdag, 27 November 2014

Logotyp Kulturarv Östergötland

Höstens kulturarvsdag sker på Östergötlands museum i Linköping. Inriktningen på föreläsningarna är omsättning och förnyelse. Vi tar upp frågor som Hur omsätter vi vår kulturarvsskatt? Hur vi kan göra vårt kulturarv mer attraktivt?

Östgötasamlingen

Detalj från bokrygg

I Stifts- och landsbiblioteket finns ett runt rum som rymmer den lokalhistoriska samlingen. Här hittar du bland annat böcker, tidskrifter och annat tryckt material med mera som knyter an till Östergötland.

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia