Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Sveriges första bensinmack

Månadens byggnad finns inte mer. Den revs redan på 1920-talet men är väl värd att lyfta fram.

Sveriges sannolikt första bensinmack uppfördes 1918 i Norrköping. Samma år ansökte Svensk-Engelska Mineralbolaget AB om att få tillstånd att uppföra en bensinstation söder om stadens Tullkammare, väster om stadsdelen Sylten. Norrköpings drätselkammare gav tillstånd för en byggnad som, ”… för sitt vidkommande medger tappning av benzin eller därmed jämförlig vätska från underjordisk behållare”. Före stationernas tid fick bilister köpa sitt bränsle på apotek, kemikalieaffärer eller direkt från oljelager. Bolaget fick arrendera tomtmarken av Norrköpings stad på tio år. Redan 1925 tycks dock aktiebolaget lämnat platsen. Antalet bilar i Norrköping var starkt ökande med önskemål om mer centrala tankstationer. Mineralbolaget uppförde istället nya stationer vid Norr Tull och vid Fiskhamnen.

För byggnadens ritningar stod den rikskände arkitekten Werner Northun. Som verksam i Norrköping från 1896 åstadkom han en mängd välkända byggnader såsom Grand hotell, Östra station, Vattentornet, Kåkenhus m.fl. Något fotografi på stationen har dessvärre inte återfunnits, men väl byggnadsritningar som bevarats i Norrköpings stadsarkiv. Den beskrivna bensinstationen var snillrikt byggd. Bilisterna passerade genom den östra porten, tankade och fortsatte ut genom en port mot väster. Exteriört var stationen uppbyggd av handslaget fasadtegel.

Ordet ”Mack” som i bensinmack har i sammanhanget och upplysningsvis en konkret bakgrund. I förorten Midsommarkransen i Stockholm öppnades Sveriges första bensinpump 1913. Initiativtagarna Matthiasson, Andersson, Collin och Key bildade rörelsen ”Mack” efter begynnelsebokstäverna i deras efternamn. Deras patenterade maskin benämndes "automatisk mätare av bestämda vätskemängder". År 1934 bildades Bensindistributörernas Riksförbund. Då hade antalet tankställen i Sverige ökat markant och förbundets anspråk var att företräda medlemmarna gentemot de mäktiga oljebolagen. Ett arbete som organisationen driven än till dags datum.

Leif Wallentinsson december 2015, Östergötlands museum

Källor: Norrköpings tidningar 2005-05-14

Tillbaka

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia