Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Hönsakyrkan på Frö gård

På Frö gård i Lillkyrka socken finns en liten spännande byggnad. Den lilla timrade och vitputsade byggnaden för tankarna till ett kapell. Den kallas för Hönsakyrkan och bjuder på två funktioner i ett – både hönshus och klockstapel. 

Förr låg hönshuset på fägården, där varje djurslag hade sin byggnad. Från och med 1800-talets mitt förändrades bebyggelsen på landsbygden. Många nya praktiska och rationella idéer vann terräng, liksom att byggnaderna nu skulle se prydliga ut.

Hönshuset på Frö är timrat och fasaderna har samma utformning som närliggande huvudbyggnad och flygel, med putsade fasader. Byggnaden har tilltagna fönster mot solsidan för att få in ljus på våren så att hönsen skulle piggna till och börja värpa. Vid den här tiden placerades gärna hönshus i trädgårdarna. På så sätt fick man nära till hönsen och kunde utfodra och plocka ägg oftare. Det var kvinnorna på gården som skötte hönsen. Stor omsorg lades ner på dom små pullorna så att dom värpte bra. Det var ofta kvinnans enda inkomst som hon förfogade över helt själv.

Frö är en herrgård och hade förr många anställda i jordbruket. När vällingklockan klämtade var det signal för arbetsfolket. Den berättade att dagens arbete började eller slutade och när det var middagsrast. Klockstapel har förutom vällingklockan högst upp i tornet även en urtavla som visade tiden för gårdsfolket. Uret drivs av ett tungt lod. Det har en inskription med texten ”Brukspatron och riddaren M L Ekelund har till sin egendom Fröö säteri låtit tillverka denna tornklocka till tornuret därstädes.” Klockan är gjuten av Johan. A Beckman i Stockholm 1847. Därmed får man veta när hönsakyrkan är byggd, något som inte är särskilt vanligt, då äldre ekonomibyggnader oftast är utan datering.

Marie Hagsten, Bygnadsantikvarie

 

Tillbaka

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia