Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

253 miljoner till kulturmiljövård

Nu har Riksantikvarieämbetet fördelat årets anslag för bidrag till kulturmiljövård. Årets anslag uppgår till 253 miljoner kronor och i år får länen dela på 209 miljoner kronor. Resten av anslaget reserveras för bland annat runstensvård och konservering av fornfynd som kommer genomföras under året.

Riksantikvarieämbetet har till uppgift att varje år fördela anslaget för kulturmiljövård till länsstyrelserna. Det är riksdagen som beslutar storleken på anslaget. Det är länsstyrelserna som fördelar merparten av pengarna. Kulturmiljövårdsanslaget används främst till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader, landskap och fornlämningar.

Till Östergötlands län fördelas drygt 10,5 miljoner kronor. Av dessa får Länsstyrelsen Östergötland en miljon kronor för renoveringsarbeten vid Råås kvarn där stenfoten delvis rasade vid en storm under början av 2016. Arbetets museum i Norrköping får en miljon kronor för drift av kunskapscentrum för arbetslivsmuseer.

På Riksantikvarieämbetets hemsida finns mer att läsa om årets fördelning och exempel på vad pengarna ska användas till i de olika länen. 

Råås kvarn

Råås kvarn. Foto: Magnus Reuterdahl (CC BY-SA)

Tillbaka

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia