Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Södra Kinda bygdegille
Adress:
Gamlebyleden 4-6
590 42 Horn

Kontakt:
För aktuella kontaktuppgifter se Östergötlands Hembygdsförbunds medlemsmatrikel.

Historik:
Södra Kinda Bygdegille bildades 1956 och hette från början Horns Hembygdsförening. Denna ombildades 1961 till nuvarande form, med huvudinriktning på dokumentation, vilket resulterat i över tiotalet hembygdsböcker, omfattande drygt 6000 sidor.

Vi arrangerar årligen ett flertal utställningar, berättar- och kulturcaféer, utflykter m.m samt sedvanliga hembygdsföreningsaktiviteter.

Södra Kindas Bygdegilles hembygdsgård, Olofsboda, belägen ca 5 km utanför Horn, fick föreningen nyttjanderätten till genom testamente, och gården har möblerats som ett 1950-talshem. I förrådsbyggnaderna finns en större samling av framför allt äldre jordbruksredskap. Gården nyttjas för sammankomster och för undervisningsändamål.

Bild: Olofsboda. Foto: Södra Kinda Hembygdsgille
 

Tillbaka

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia