Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Sjögestads hembygdsförening

 


Ordförande:
Lars Sjöberg
Linköping


Sjögestad:
Från att tidigare ha varit en typisk jordbruksförsamling med stora och mindre gårdar samlade kring ett samhälle med affärer, post och en järnvägsstation har utvecklingen gått mot färre, större jordbruk och ett villasamhalle där många invånare pendlar till arbetsplatser i framförallt Linköping.

Verksamhet:

Hembygdsföreningen försöker förvalta det kulturarv som ar på väg att försvinna i dagens samhälle bl.a. genom att tillsammans med kyrkan, idrottsföreningen IK Sjöge, byalaget m.fl. anordna sammankomster av olika slag som t.ex. midsommarfirande m.m. Medlemsantalet uppgår 1999 till 63 st av totalt i församlingen boende ca 760 st.

Till föreningens verksamhet kan ocksa räknas förvaltandet av de s.k. Egebystugorna som placerats vid Lunnevads Folkhögskola. Dessa stugor fanns ursprungligen vid Egeby, Västerlösa men inköptes 1930. Tyvärr är framtiden oviss för stugorna p.g.a. underhålIsbehovet som för närvarande överstiger föreningens ekonomiska ramar. I dagens ekonomiska läge är stödet för detta mycket ringa, för att inte säga obefintligt hos myndigheterna. Egebystugorna består av tre stycken huskroppar och kan besökas efter kontakt med Gösta Boodh.

Bild: Egebygården vid Lunnevad
 

Tillbaka

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia