Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Linköpings historia på nätet

linkopingshistoriapanatet.jpg

 

Bakgrund


Linköpings historia på nätet innefattar dels en pedagogisering av de senaste rönen av stadens historia från äldsta tid fram till idag, dels layoutarbeten för att göra dessa kunskaper tillgängliga i datoriserad form tillsammans med bilder, filmavsnitt och animeringar med mera. Projektet kan även bli något av en plattform för de andra delarna i det sammantagna samarbetet i Linköping genom tiderna.

Projektbeskrivning

Linköpings historia på nätet är ett modern läromedel om Linköpings historia. En stor mängd ny kunskap har tillförts de senare åren och en del av denna blir nu tillgänglig för alla historieintresserade. Såväl arkeologin som den historiska forskningen har gjort framsteg.

Tiden som skildrats har delats upp i följande avsnitt: Istidens slut, Stenåldern (jägarstenålder, bondestenålder), Bronsålder, Järnålder (äldre och yngre järnålder), Medeltid, 1500-1700, 1700-1850, 1850-1940 och 1940-2000. Målgruppen är skolelever och allmänt historieintresserade. Historieboken på internet kommer att publiceras under hösten.

Se resultatet: 
Linköpings historia på nätet 

Tillbaka

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia