Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Paul Engdahl, 1888-1976 *

Från Tahiti till Sjövik i Borensberg

"En Söderhavsmålare i Borensberg".  Så löd rubriken på en artikel i Östgöta Correspondenten den 8 december 1943. Signaturen "Harold" hade på vinterns första snödag tagit sig till gården Sjövik i Borensberg där konstnären Paul Engdahl bodde med hustru Hanna. Första frågan till Engdahl löd: Längtar konstnären Paul Engdahl tillbaka till det soliga Tahiti, när snön dolt alla blommor, vilkas färger han älskar och kalla vindar från Boren sveper in över Sjövik?

Svaret var ett klart: "Jag trivs i Sverige både sommar och vinter trots mina femton år utomlands. Mina rötter i svenska konstnärskretsar ha aldrig ryckts upp. Och fastän jag är värmlänning till börden har jag funnit mig mycket väl tillrätta även som östgöte. På senaste tiden har jag också hittat många lockande motiv i de vackra omgivningarna här". Drygt ett år senare, i februari 1945, öppnade Paul Engdahl sin första och enda stora separatutställning under livstiden i Östergötland - på Östergötlands länsmuseum i Linköping. Det blev för östgötapubliken ett möte med en helt annan bild- och motivvärld än vad man var van vid. I pressen rapporterades om höga besökssiffror och förlängd utställningstid. Utställningen omnämndes också i rikspressen.

Men först något om konstnärens bakgrund. Paul Engdahl föddes den 8 april 1888 i Kristinehamn i Värmland.  Fadern var fabrikör och det sägs att det förväntades att sonen och möjligen också dennes bröder skulle sörja för familjeföretagets fortbestånd. Men ödet ville annorlunda. En konstnärlig ådra och stark skaparvilja ledde istället Paul Engdahl till Racken vid Arvika och kretsen kring den berömde målaren Gustaf Fjaestad. Hos denne inhämtade Engdahl viktiga och grundläggande kunskaper i konstnärens hantverk. 1920 lämnade Engdahl emellertid Sverige och via British Columbia  kom han till Tahiti, där han kom att vara bosatt och verksam till mitten av 1930-talet. Driften av en vaniljplantage i Vairaodalen kombinerades med konstnärsyrket.

I den tryckta katalogen till utställningen på museet i Linköping 1945 beskriver dåvarande museichefen Bengt Cnattingius Tahitiårens konstnärliga skapande, vilket samtidigt ger en bra bild av Engdahls rika motivkrets: "Han hade inspirerats av infödingarnas vackra tapatyg, som på primitivt sätt tillverkas av växtfibrer. Mönstret på dessa liksom på öbornas gamla pareos (höftkläden) och tatueringar samt träsniderier gav honom nu idén till dekorativa verk. Han började med att tillverka pareos i tapamönster. De voro delvis avsedda att ersätta de europeiska exporttygerna som i senare tid begagnades av infödingarna. Hans pareos gjordes av siden och linne men mest bomull och dekorerades med gamla egenartade dekorationsmönster. Från dessa målade tyger var steget inte långt till målandet av bonader på väv, som fylldes av primitiva och uttrycksfulla ornamentmotiv i jordfärger, svart, ockra, rött och brunt. Senare drog han också in vegetativa detaljer i sitt ornamentförråd och rev upp färgskalan, som riktades med orange och blått. Snart vidgades åter hans ämneskrets, och han började återge det underbara Tahitilandskapet, som i strängt stiliserad gestalt återgavs på hans dukar och som ibland befolkades av de vackra öborna i sina röda höftkläden. Han utbildade under detta arbete en egen teknik, som gjorde bomullstyget förvillande likt gamla tapatygen men dessutom utomordentligt hållbara --- Vad konstnären åstadkommit i detta egenartade slag av väggbonader är en rad dekorativa verk, som utmärkas av sträng förenkling och lugn harmoni. De äro fyllda av strålande färg, än dämpad av en varm gyllenton, än modifierad i finstämda valörer."

Innan Paul Engdahl 1935 lämnade Tahiti hade han en stor utställning i Papeete. Flera verk förvärvades till öns guvernörspalats. Åren i början av 1930-talet hade då varit fyllda av stor skaparkraft. Han besökte också Mexiko där han mötte Diego Rivera och tog intryck av dennes epokgörande monumentalmåleri. Vid den här tiden hade Engdahl också uppmärksammade utställningar i Hollywood, Los Angeles, Prag och även Paris, dit han inbjudits av franska kolonialministeriet. I Borensberg bosatte han sig 1935. Året därpå hade han en mindre utställning i Värmlands Museum i Karlstad och som nämnts 1945 i Linköping, den till antalet verk omfångsrikaste. Den tryckta katalogen upptar 138 numrerade verk. Senare ställde han också ut i Santa Fe i Kalifornien.

På Sjövik i Borensberg ägnade han sig med stort intresse åt blomsterodling både inom- och utomhus. I Sverige fortsatte han konstnärskapet med att måla östgötska landskap och praktfulla blomsterstilleben. Han målade också ytterligare Söderhavsmotiv. Under vinterhalvåren reste han ofta utomlands och från dessa långresor finns målningar i tapateknik med motiv från bl.a. Kanarieöarna.

Tillsammans med hustrun Hanna (död 1954) gjorde han Sjövik till en uppskattad träffpunkt för konstnärer från alla konstformer från hela Sverige. Många minns den även med andra konstnärers verk vackert smyckade bostaden vid sjön Borens strand.

Paul Engdahl dog den 17 januari 1976 och ligger begravd på Klockrike kyrkogård. Vid begravningen höll författaren Sven Stolpe ett storartat tal över sin bortgångne vän. Konstnärsvännen Stefan Johansson (1876-1955) har utfört två mycket fina porträtt av Paul Engdahl, båda i privat ägo (2008).

Verk av konstnären finns i Östergötlands länsmuseum, Kristinehamns konstmuseum/ Kristinehamns kommun, Värmlands Museum samt i Borensberg och i privat ägo.

I Östergötlands länsmuseums arkiv finns från utställningen 1945 en fotodokumentation av samtliga 138 utställda verk.
Om konstnären kan man också läsa i Jens S. Jensens "En enkel till Tahiti", Laholm 1990.

Stefan Hammenbeck, Konstintendent, Östergötlands länsmuseum, januari 2009


Källor:
Östergötlands länsmuseums arkiv
Värmlands Museums arkiv
Svenskt Konstnärslexikon, del II, 1953
Muntliga uppgifter från bl.a. konstnärer som kände Paul Engdahl. 

Ljudfil:
* Lyssna på texten om Paul Engdahl

Tillbaka

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia