Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Åtvids Hembygdsförening

Gruvstugan

Gruvarbetarskor

Kontakt:
För aktuella kontaktuppgifter se Östergötlands Hembygdsförbunds medlemsmatrikel.


Besöksadress:
Bygdevägen, 597 41 ÅTVIDABERG

Öppettider:
Öppet för guidning efter överenskommelse. Då kan vi servera kaffe med dopp. Storstugan med kök kan hyras för sammankomster och festligheter.

Historik:
I urval:
Åtvids Hembygdsförening bildades 1922. Under de första åren ägnade sig föreningen åt folkdans, folkmusik, hembygdsvård, idrott, fotvandringar och sång.
1932 gav baron Eric Adelswärd Hembygdsföreningen fri dispositionsrätt till Fabrikskullen. De första byggnaderna som flyttades till Fabrikskullen var en stall- och logbyggnad (byggd 1762) från Kävelsbo, samt ett boningshus från Vena.
Det som kom att bli Hembygdsgårdens huvudbyggnad var den s.k. Gruvstugan, ett bostadshus för 8 gruvarbetarfamiljer från Bersbo. Den invigdes 1939.
1948 restes en smedja från Viresjö.
1952 fick föreningen Rothens stall från 1800-talets början, som stått vid Gamla Torget.
1965 sålde Baroniet Adelswärd ett större markområde till Åtvidabergs kommun. I samband med detta skänktes marken för Hembygdsgården till kommunen på villkor att den skulle tillhöra Åtvids Hembygdsförening för all framtid.
1984 skänkte Baron Johan Adelswärd det gamla våghuset i Bersbo till föreningen. I det upprustade gruvtornet vid Storgruvan i Bersbo inrättades ett litet gruvbildmuseum.
Under 1990-talet donerade Louise Adelswärds barn Minnesstugan med tillhörande loftbod. Anna Sparre gjorde en insamling i samband med sin 85-årsdag för att finansiera flytten till hembygdsgården. De två byggnaderna invigdes på Hembygdens dag 1992.
I Ålundamagasinet iordningställdes ett större utrymme för stora jordbruksredskap och maskiner.
Gruvstugan inrymmer idag ett Gruvmuseum, Thorins fotomuseum, sjukvårdsmuseum, ett musikrum, Gammelrummet samt Storstugan med kök.

Verksamhet:
Hembygdsföreningen har ca 360 medlemmar. Varje år arrangerar föreningen Nationaldagen och i augusti firar vi Hembygdens dag. 
Även du kan komma med och arbeta för din Hembygd, både historiskt och för framtiden.

Bild 1: Gruvstugan. Bild: Ingrid Rosander
Bild 2: Gruvarbetarskor. Bild: Ingrid Rosander

Tillbaka

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia