Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Ulrika hembygdsförening

Hembygdsföreningen anordnar aktiviteter för bevarande av byns historia och kulturella värden.

 

  

Kontakt:
För aktuella kontaktuppgifter se Östergötlands Hembygdsförbunds medlemsmatrikel.

Länk:
www.ulrikainfo.se/Arkiv/hembygdsforeningen/hembygdens_sida.htm

Hembygdsområdet Källeryd
Källeryd är Ulrikas nya hembygdsområde, samlat kring torpet Källeryd, byggt troligen i början av 1700-talet. Till år 1949 var det bebott året om och den sista som bodde här var Ida Karlsson, känd för att kunna väva fina trasmattor som fortfarande används i bygden.

Från vävstolen hade Ida utsikt över åkrar och ängar. Nu ser vi också den nyuppförda gärdesgården som byggdes på några dagar av hantverkskunniga Ulrikabor. Ida lagade mat i den gamla spisen, nu nyuppförd. Den används fortfarande till bakning i samband med hembygdsfester.

I Eksjöhults gamla drängstuga, som flyttats till området, finns nu den världsberömde möbelsnickaren Einar Hanocks möbler och träsniderier samlade. Hans korrespondens med intresserade i över 100 länder kan vi se i form av brev och kort, liksom dukar broderade med kända personers namnteckningar.

Yngve Hägg, som levde 1904-1996, var den siste boende i Ulrikas gamla soldattorp Avgölstugan. Bland hans efterlämnade möbler och redskap finns hans dagbok, där han flitigt antecknat dagsverken, väder och tilldragelser. Hembygdsföreningen har låtit skriva ut valda delar av den. I detta rum finns också samlade tidningsurklipp om vad som hänt i bygden.


Bild 1: Köket i Källeryd Foto: Pelles Photo AB
Bild 2: Interiör från Einar Hanocks rum. Foto: Pelles Photo AB 

Tillbaka

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia