Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Gärdserums hembygdsförening

Föreningen bildades 1980 och har idag (2013) ca 150 medlemmar. Andra helgen i augusti firas det hembygdsdag med servering, malande av mjöl, bak i bakstugan, aktiviteter för barn samt hantverkare igång.

Kvarnen Forsaström
Kvarnen är en del av Forsaströms bruk. Sedan 1981 har kvarnen renoverats av Gärdserums hembygdsförening och 1997 invigdes det nya vattenhjulet. Hjulbygget började redan 1995, lett av dess byggherrar Stig Johnsson och Inge Svensson. Återuppbyggandet av kvarnen och vattenhjulet ses som en turistsatsning i Åtvidabergs kommun och har möjliggjort att det än idag går att köpa mjöl i Forsaström! Till överväldigande del har detta åstadkommits genom ideella insatser från föreningsmedlemmarna samt ekonomiskt tillskott av kommunen och Östgötastiftelsen Natur och Fritid.

Kvarnens historik
År 1725 anlades Forsaströms bruk med masugn och stångjärnshammare av Gustav Adolf Forss från vilket brukets namn härstammar. Malm hämtades från Gullebo gruva samt ved och kol från socknarna Gärdserum, Åtvid, Grebo och Björsäter. 1770 övertogs bruket av Johan Adelswärd. Under slutet av 1800-talet lades järnbruket stegvis ned. Vattnets fallhöjd kom då att användas till en elektrisk kraftstation byggd 1901 och som sedermera kom att bli Forsaströms Kraft AB. Kvarnen nedlades 1952 och längst av verksamheterna pågick tegelbruket som lades ned 1965. Efter att kvarnen förfallit övertogs den och det närliggande magasinet av Gärdserums hembygdsförening år 1981.

Magasinet Forsaström
På magasinets andra våning finns ett museum med bruksföremål och textilier. Gärdserums Hembygdsförening visar gärna museet i Forsaström för den intresserade. Skolklasser och mellanstora sällskap är välkomna för visning av vattenhjul och kvarn!

Kontakta då ordförande Knut-Magnus Simonsson, telefon: 0120-710 36 eller 070-370 45 38, e-post: ygfastighetservice@gmail.com.

Besöksadress: Forsaström, Åtvidaberg.
Lokalhyra, telefon: 0120-700 06 eller 070-631 00 06.

Kontakt:
För aktuella kontaktuppgifter se
Östergötlands Hembygdsförbunds medlemsmatrikel.

 

Tillbaka

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia