Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

RESAN TILL ENGLAND

Vi har nu kommit till etapp två på vår resa. Den kortare resan över Nordsjön från Sverige till England i mindre båtar kunde vara nog så svår. I många av breven läser vi om oordningen ombord. Vi förstår också att i den stora trängseln och vattenbristen var det inte så noga med hygienen.

Men trots alla negativa upplevelser så var det för de flesta en stor upplevelse att komma till nya hamnar. De flesta av våra emigranterna hade inte varit utanför sockengränsen tidigare och att nu få uppleva en storbrand i Hull i England tex. måste varit stort.

1909 Grimsby Docks from Tower, England (arkiv 26).

Brev 596 daterad Hull 13 sept 1903

Bästa föräldrar och syskon.

Jag är nu i England vi kom dit i morse men får ej gå af båten förr än i morgon. Wi har haft någorlunda godt väder till i lördagsafton då sjön gick öfver bord och åskan gick hårt. Årningen ombord är dålig så att matsäcken var god att hava. Jag har ingenting varit sjuk det var lett första dagen (men spya får man gå i så att det går över skorna) wi äro omkring en 600 menniskor i en hytt så att man får liga sämre än ett svin. Jag har ej haft kläderna af mig sedan i Göteborg och icke blir det la betre för än vi kommer på den andra båten om tisdag, den som aldrig har gådt på en sådan bådt kan aldrig tänka sig in i eländet. Wi har stått och afsett en ganska stor brand här i staden, jag har ej haft ont af min huvudvärk ännu. Jag tänker att ni kan knappast läsa detta för man får stå och skriva mot rellingen.

I Göteborg fick man ge en krona för att Polisen ...? våra betyger. Jag har intet mera att skriva om för denna gång, helsa hultta pojkar och säg att jag skall skriva när jag får lickne skrifbord många helsningar till eder alla. Teck af eder son Jakob
Källa: Kinda lokalhistoriska arkiv/emigrantbrevsamlingen
Avskrift: Ing-Marie Wallin

Tillbaka

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia