Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Storklockan i Jonsbergs kyrka

Det ringer till gudstjänst i Jonsberg. Över nejden hörs först storklockan, sedan lillklockan ljuda. När det så är dags klingar båda klockorna tillsammans för att tala om att nu börjar det.

Sedan Sverige kristnades har kyrkklockorna kallat till gudstjänst, dop,bröllop, begravning men även använts för att påkalla människors uppmärksamhet vid olika katastrofer. Under senare år har förhållningssättet till kyrkklockan förändrats och kanske håller den till och med på att försvinna ur ljudlandskapet.

I ett projektarbete på Linköpings universitet har kyrkklockor på Vikbolandet undersökts ur ett "soundscape-perspektiv". Olika kyrkklockor har spelats in vid gudstjänster och helgmålsringningar och frågan ställs om ljudet av kyrkklockor bara är neutrala ljud oavsett om de ringer till bröllop eller begravning. (Läs mer i pdf-filen här nedan.)

I den här inspelningen hör vi storklockan i Jonsberg som den 5 december kallar till gudstjänst. Ute är det åtta grader kallt.

Kyrkklockorna hänger i klockstapeln från 1692 utanför kyrkan och drivs manuellt med en motoriserad anordning. Båda klockorna är betydligt yngre än själva klockstapeln. 1843 göts lillklockan medan storklockan göts 1903.

Roger Nyström, studerande, KSM, Linköpings universitet, mars 2011

Läs mer:
Kyrkklockorna ur ett soundscapeperspektiv - en personlig betraktelse (pdf)

Tillbaka

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia