Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Programförklaring Östgötaljud

PROGRAMFÖRKLARING    ÖSTGÖTALJUD

  • Nätverket Östgötaljud vill lyfta fram ljudmediet som en del av det gemensamma kulturarvet. Östgötaljud vill verka för att bevara och tillgängliggöra detta. I detta sammanhang kan ljudmediet omfatta allt från dokumentation av röster, dokumentation av ljudande verksamheter och föremål, samt konstnärliga ljuduttryck som musik och ljudkonst.

  • Östgötaljud verkar för att lyfta ljud som kulturarv, för att former och rutiner för digitalisering av samlat ljudmaterial utvecklas;  att befintliga samlingar börjar digitaliseras och tillgängliggörs.

  • Östgötaljud vill verka för att samtidsdokumentation av ljud utvecklas och genomförs. Detta främst i anslutning till offentliga samlingar och arkiv. Detta område gäller dokumentation av ljudmiljöer, ljudande aktiviteter och verksamheter och ljud av  människor (enskilt eller i grupp)
  • Östgötaljud vill verka för utveckling och fördjupad kunskap kring gestaltandet och berättandet med ljud. Främst i relation till utställningar och angränsande rumsliga medieformer.
  • Östgötaljud vill fungera som rådgivande och konsulterande på ovanstående ljudområden ? gentemot kulturinstitutioner, föreningar och enskilda.
  • Östgötaljud vill verka för utveckling av kontakter och nätverksskapande inom ovan nämnda ljudområden i regionen. Men även utgöra en kontaktpunkt för nationella frågor inom dokumentation och bevarande av ljud.
  • Östgötaljud försöker på olika sätt bevaka och analysera omvärlden, i frågor kring bevarandet och dokumentation av ljud.

 

 

 

Tillbaka

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia