Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Databaser

Ett bra sätt  att utforska Östergötlands historia är att använda databaser. Med en enkel sökning kan du finna mängder av material om människor, miljöer och företeelser ur vår historia.

Här nedan har vi listat alla databaser i alfabetisk ordning. I menyn till vänster är de sorterade efter ämne.

Bebyggelseregistret

Bebyggelseregistret är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, regionala museer, kommuner samt stift och församlingar. Det är gratis och fritt för alla att söka information i Bebyggelseregistret.
© Riksantikvarieämbetet

Bergstingsprotokoll

Avskrifter av Åtvidabergsdelen av bergstingsprotokollen 1788-1851 i en databas på nätet. Bergstingen hölls en gång om året och målen tog upp allt från fusk med invägning, betalning, tvister mellan bergsmän, bråk mellan arbetare eller stölder.
© Linköping University Electronic Press

Bygdeband

Bygdeband är Sveriges hembygdsförbunds databas för medlemföreningarnas dokumentation av sin hembygd. Personer, platser, dokument och bilder finns att söka i Bygdeband.

Böteslängd för Norrköping och Linköping

Det går att söka direkt på namn. Man kan också få en bra inblick i hur samhället värderade olika förseelser på 1800-talet. Registreringen har gjorts av ArkivData i Norrköping.
© Linköping University Electronic Press

Centrala Soldatregistret

Soldatregistret består av en förteckning över soldater som tjänstgjort under yngre indelningsverkets 219-åriga historia mellan åren 1682-1901. I databasen finns uppgifter från kyrkböcker och militärt rullmaterial.
© Centrala soldatregistret, DIS

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL)

samlar in, bevarar, bearbetar, tillhandahåller och ger ut material om ortnamnen i Skåne och om dialekterna i Skåne, Halland, Småland och Blekinge samt på Öland. Åtskilligt östgötamaterial finns också i arkivet. Arkivets material består av handskrifter, fonogram, mikrofilmer, foton och olika slags register. Handskrifter - Sökning i DALs handskriftsregister Ljudupptagningar - Sökning i DALs inspelningsregister
© Dialekt- och ortnamnsregistret i Lund

Digitaliserad dagspress

Kungliga Biblioteket (KB) har denna webbtjänst där man kan söka i äldre svenska dagstidningar. Besökaren får tillgång till hundratusentals sidor tidningstext. Du kan söka på namn och tid, eller bara bläddra i de 24 tidningar som hittills ingår. Fyra av tidningarna är från Östergötland.
© KB

DigitaltMuseum

Ett tjugotal museer visar sina samlingar i en gemensam databas på nätet. Över en miljon objekt och ett tiotal utställningar är på detta sätt tillgängliga för alla ute i landet.

EMILE

En samlingssida för det europeiska projektet EMILE 2004-2005. Handlar om Amerikabrevens betydelse och innehåll, uppdelat i olika teman. På sidan redovisas framförallt det svenska materialet som utgår från den stora samling brev som finns i Kisa.
© Kulturarv Östergötland

Fornsvensk lexikalisk databas

Undrar du över något ord i en medeltida handling? Titta i den här databasen över det fornsvenska ordförrådet. Databasen omfattar cirka 54 000 uppslagsord.
© Svenska Fornskriftssällskapet

Fornsök

Riksantikvarieämbetet har lagt ut en databas där du kan söka bland 1,7 miljoner lämningar från 600 000 platser i hela landet. Här finner du uppgifter om till exempel gravplatser, runstenar, torp och avrättningsplatser. Tidsspannet är enormt och går från äldsta tid till 1800- och 1900-tal.
© Riksantikvarieämbetet

Fornvännen

Tidskrift för antikvarisk forskning. Här publicerar sig den skandinaviska arkeologins och medeltidsforskningens främsta experter. Innehållsförteckning och abstracts publiceras direkt på fornvannen.se, medan artiklarna publiceras 6 månader efter att den tryckta upplagan nått prenumeranterna. Artiklarna är då fritt tillgängliga.
© Riksantikvarieämbetet och Vitterhetsakademiens bibliotek

Fångrullorna

Sökbart register från tre olika fångvårdsanstalter i 1800-talets Östergötland: kronohäktet i Linköping, Norrköpings fångvårdsanstalt samt spinnhuset i Norköping. Du kan hitta uppgifter om brottet, straffet, signalement etcetera.
© Linköping University Electronic Press

Göta och Trollhätte kanal

En bibliografisk databas om Göta och Trollhätte kanal med uppgifter om publikationer från vetenskapliga och populärvetenskapliga tidskrifter, skönlitterära verk, reseskildringar, artiklar ur veckopressen och dagstidningar med mera samt ett femtiotal kartreferenser. Både svenska och utländska verk är representerade.
© Linköping University Electronic Press

« Sida:  1    Gå till nästa sida Gå till sista sidan

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia