Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Nyhetsarkiv

400 historiska ting

20161116-400-historiska ting.jpg

Uppsala universitetsbibliotek, Carolina Rediviva, firar 400-årsjubileum under 2020 och 2021. Nu vill man visa fram 400 föremål ur kulturarvssamlingarna på en blogg med namnet 400. Man vill passa på att visa på den bredd av material som finns i de rika samlingarna. Bland föremålen finns en 100 år gammal affisch från en trolleriföreställning i Ringarum.

Nya kyrkobeskrivningar

20161114-Kyrkobeskrivningar.JPG

Nu finns det nya kyrkobeskrivningar ute i några av våra kyrkor. Linköpings stifts kyrkobeskrivnings-kommitté har som uppgift att producera lättillgängliga guider till kyrkorna utan att göra avkall på den vetenskapliga kvaliteten. Under 2016 har beskrivningar hittills utkommit för Skeppsås, Norra Solberga och Kumla. Kyrkobeskrivningarna får du tag i ute i kyrkorna. 

Kulturmiljöstatistik - för första gången på 20 år

20161109-Kulturmiljöstatistik.jpg

I måndags publicerade Myndigheten för kulturanalys statistik över kulturmiljöområdet. Statistiken redovisar bland annat antalet byggnadsminnen, fornlämningar och andra skyddade kulturmiljöer samt arkeologiska undersökningar och statliga anslag till området. Det är första gången på nästan 20 år som sådan statistik publiceras.

Välkommen hem! - Arkivens dag

20161107-Arkivens dag.jpg

På lördag, den 12 november 2016, hälsas du ”Välkommen hem” till de svenska arkiven. Temat handlar bland annat om bostadsplanering, inredning, migration och hembygd. Var är hemma för dig? Hur byggdes det svenska folkhemmet? Hur har våra förfäder levt? Vad var högsta mode i 1700-talets hem? Besök ett arkiv den 12 november och känn dig som hemma.

Stadens vattenledningar - ett arkivfynd

20161104-VAledning arkiv tumme.jpg

Nu har Linköpings stadsarkiv presenterat ett nytt arkivfynd. Den här gången är det en ledningskarta från Linköpings vattenledningsaktiebolag. Bolaget bildades vid ett möte på Stora hotellet den 18 oktober 1873. Arbetet med vattenledningen inleddes 1874, men det mesta utfördes under 1875. Ett pumphus byggdes i Tannefors och en vattenreservoar på Kanberget. 

Matts Arnbergs folkmusikinspelningar på webben

20161102-Svenskt Visarkiv.png

Svenskt visarkiv har under hösten publicerat en webpresentation om Sveriges Radio och den legendariske producenten Matts Arnbergs folkmusikinspelningar. I samband med det har merparten av inspelningarna tillgängliggjorts för lyssning via webben, däribland samtliga inspelningar som Arnberg gjorde under sin inspelningsresa i Östergötland 1960. 

Inte bara stockholmare på polisens bilder

20161028-polisbilder tumme.jpg

Har du en ana som tagits av polisen i Stockholm? I så fall är chansen stor att du kommer att kunna leta upp en bild av personen i Stockholms stadsarkivs nya webbresurs - Stockholmspolisens signalementsfotografier från åren 1869-1920. Databasen innehåller 12 000 bilder tagna av polisen i samband med förhör.

Arkeologidag i Motala

20161026-Arkeologidag.jpg

På söndag 30 oktober 2016 blir det Arkeologidag i Motala. Förra årets utgrävningar i Gästisparken gav så spännande resultat att det blir fortsatta utgrävningar i år. Det blir visning av årets utgrävning och därpå tre föreläsningar där arkeologerna berättar om stenåldersfynden, den medeltida gården som de funnit spår av och kungsgården som så småningom blev källare under Motala Gästis.

Hösten på Landsarkivet i Vadstena

20161024-föredrag Landsarkivet.jpg

Nu drar höstens föreläsningar igång på Landsarkivet i Vadstena. Det blir tre spännande föredrag om vitt skilda ämnen med start på onsdag 26 oktober. Vi får följa livet i Hersebråta by, lära oss att hitta information om sjömän, skepp och seglatser och slutligen reds det där med sekretess ut.

Alvin - kulturarvsportal

20161021-Alvin-logga.png

Söker du linköpingskartor eller kanske andra arkivhandlingar? Alvin är den svenska plattformen för bevarande och tillgängliggörande av digitaliserat kulturarv. Portalen finns på Uppsala universitet och är ett samarbetsprojekt mellan universiteten i Lund, Uppsala och Göteborg, Linköpings bibliotek, Hagströmerbiblioteket, Medicinhistoriska museet i Uppsala m fl.

Gå till första sidan Gå till föregående sida Sida:     4     … 12 Gå till nästa sida Gå till sista sidan

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia