Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Alla

Här nedan finns länkar till alla de databaser som vi kopplat till Kulturarv Östergötland.
Klicka på rubriken och forska vidare.

Arkivregister

Östergötlands arkivförbund har flera databaser för länets arkiv. Här finner du arkiv över föreningar, företag och enskilda arkiv.
© Östergötlands Arkivförbund, ÖLFA

Bebyggelseregistret

Bebyggelseregistret är ett samarbete mellan Riksantikvarieämbetet, länsstyrelser, regionala museer, kommuner samt stift och församlingar. Det är gratis och fritt för alla att söka information i Bebyggelseregistret.
© Riksantikvarieämbetet

Bergstingsprotokoll

Avskrifter av Åtvidabergsdelen av bergstingsprotokollen 1788-1851 i en databas på nätet. Bergstingen hölls en gång om året och målen tog upp allt från fusk med invägning, betalning, tvister mellan bergsmän, bråk mellan arbetare eller stölder.
© Linköping University Electronic Press

Bild Linköping

Bilddatabas med miljöer från innerstaden. Fotografierna ger en inblick i stadens utveckling från mitten av 1800-talet fram till idag. Såväl professionella fotografers bilder som amatörbilder finns representerade. Möjlighet finns att lämna in egna Linköpingsbilder.
© Bild Linköping

Bildarkiv över Norrköping

Här presenterar Norrköpings stadsbibliotek flera bilddatabaser, vilka tillsammans innehåller tusentals Norrköpingsbilder. Här finns samlingen Gamle Swartzens bilder, industribilder och bilder över kyrkogårdar exempelvis.
© Norrköpings stadsbibliotek

Brevskrivarregister

Emigrantbrev från Kinda, cirka 2 200, ligger i en databas tillsammans med andra brev från landet. Här finns exempelvis breven från Linköpings stiftsbibliotek. För att komma till emigrantbreven; skriv "brevskrivarregister" i sökfunktionen på startsidan.
© Riksarkivet/SVAR

Bygdeband

Bygdeband är Sveriges hembygdsförbunds databas för medlemföreningarnas dokumentation av sin hembygd. Personer, platser, dokument och bilder finns att söka i Bygdeband.

Böteslängd för Norrköping och Linköping

Det går att söka direkt på namn. Man kan också få en bra inblick i hur samhället värderade olika förseelser på 1800-talet. Registreringen har gjorts av ArkivData i Norrköping.
© Linköping University Electronic Press

Centrala Soldatregistret

Soldatregistret består av en förteckning över soldater som tjänstgjort under yngre indelningsverkets 219-åriga historia mellan åren 1682-1901. I databasen finns uppgifter från kyrkböcker och militärt rullmaterial.
© Centrala soldatregistret, DIS

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL)

samlar in, bevarar, bearbetar, tillhandahåller och ger ut material om ortnamnen i Skåne och om dialekterna i Skåne, Halland, Småland och Blekinge samt på Öland. Åtskilligt östgötamaterial finns också i arkivet. Arkivets material består av handskrifter, fonogram, mikrofilmer, foton och olika slags register. Handskrifter - Sökning i DALs handskriftsregister Ljudupptagningar - Sökning i DALs inspelningsregister
© Dialekt- och ortnamnsregistret i Lund

Digitaliserad dagspress

Kungliga Biblioteket (KB) har denna webbtjänst där man kan söka i äldre svenska dagstidningar. Besökaren får tillgång till hundratusentals sidor tidningstext. Du kan söka på namn och tid, eller bara bläddra i de 24 tidningar som hittills ingår. Fyra av tidningarna är från Östergötland.
© KB

DigitaltMuseum

Ett tjugotal museer visar sina samlingar i en gemensam databas på nätet. Över en miljon objekt och ett tiotal utställningar är på detta sätt tillgängliga för alla ute i landet.

EMILE

En samlingssida för det europeiska projektet EMILE 2004-2005. Handlar om Amerikabrevens betydelse och innehåll, uppdelat i olika teman. På sidan redovisas framförallt det svenska materialet som utgår från den stora samling brev som finns i Kisa.
© Kulturarv Östergötland

Fornsvensk lexikalisk databas

Undrar du över något ord i en medeltida handling? Titta i den här databasen över det fornsvenska ordförrådet. Databasen omfattar cirka 54 000 uppslagsord.
© Svenska Fornskriftssällskapet

« Sida:  1    Gå till nästa sida Gå till sista sidan

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia