Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Bibliotek i Linköping

Linköping är en lärdomsstad med traditioner bakåt vad gäller studier och bildning. Dagens Linköpings universitet har ett eget välfyllt forskningsbibliotek som du kan läsa mer om nedan. Huvudbiblioteket är en populär byggnad med stora möjlighter till historisk forskning. Biblioteket har dessutom flera fillialer i bland annat Malmslätt och Ljungsbro.

Linköpings bibliotek

Linköpings stadsbibliotek har bland annat ett forskarrum som drivs av biblioteket tillsammans med Linköpings förenings- och stadsarkiv som också har sina lokaler i stadsbibioteket. I huvudbiblioteket finns en lokalhistorisk avdelning -se även länk nedan.

Lokalhistoria och äldre samlingar på huvudbiblioteket

I biblioteket finns en omfattande samling av böcker rörande Östergötland. Här finns också det gamla stiftsbiblioteket med handskrifter och äldre tryck

Linköpings universitetsbibliotek

Böcker och tidskrifter. Men också databaser och andra källor. Stödjer arbete och studier på olika sätt.

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia