Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Bebyggelse i Söderköping

I Söderköping finns många intressanta byggnader. Kyrkorna ligger tätt och är i flera fall mycket gamla. Stegeborg var under medeltiden ett av landets viktigaste fästen. 

Börrums kyrka

Socknen bildades år 1718 som kapellförsamling (annex) till Mogata. Kyrkan uppfördes samma år av arrendatorn på Hösterum, Magnus Olof Wahrling.

Capella Ecumenica

I kapellet, som ligger på Västra Gärsholmen mitt i S:t Annas skärgård, bedrivs kyrklig verksamhet från maj till september.

Drothems kyrka

Den nuvarande stenkyrkan är byggd ovanpå en gammal kyrkogård med gravar från 1100- talet. Drothems socken var och är främst en landsförsamling.

Gårdeby kyrka

Gårdeby kyrka är uppförd under senare delen av 1100-talet eller under 1200-talet. Den gamla gråstenskyrkan är uppförd i romansk stil med långhus, lägre kor och absid.

Husby Säteri

Slottet är byggt 1795, byggherre var Curt Philip Carl von Schwerin, överste löjtnant vid Jönköpings regemente. Husby Säteri ör numera privatägt och öppet för externa gäster, grupper, fester och bröllop.

Mogata kyrka

Senast i början av 1200-talet har den första kyrkan uppförts här. Under golvet i den nuvarande kyrkan finns delar av den gamla kyrkans grundvalar.

S:t Anna gamla kyrka

Det var på 1300-talet som kapellet Sancte Annae in Scopulis uppfördes på det smala näset mellan Slätbaken och Gropviken. Kapellet helgades åt sjöfararnas helgon Sankta Anna, Marias mor.

S:t Anna nya kyrka

I mitten av 1700-talet började den gamla kyrkan bli för trång, och den lämnades snart att förfalla. Ritningarna till den nya kyrkan är från 1778.

S:t Laurentii kyrka

Kyrkan är uppkallad efter påven Sixtus II:s ärkediakon Laurentius. S:t Laurentii kyrka brann 1494. Efter branden ombyggdes kyrkan radikalt.

Skällviks Borgs Vänner

Skällviks Borgs Vänner är en idéell förening vars huvudsyfte är att levandegöra och verka för bevarandet av borgruinen Skällviks Borg. Förutom fysiska träffar arbetar de med att återskapa borgen som 3d-modell.

Skällviks kyrka

År 1868 bildade Skällvik eget pastorat. 1918 blev Skällvik annex till Mogata. Skällviks kyrka är byggd på pålar på en låglänt del av Slätbakens södra strand.

Skönberga kyrka

Medeltidskyrkan är byggd av gråsten och vitputsad. Den består av ett långhus samt tvärskepp i söder och sakristia i norr samt rakslutet kor. Torn saknas; klockorna hänger i en klockstapel.

Stegeborgs slottsruin

Stegeborg var under medeltiden ett av Sveriges viktigaste fästen. Kungligt slott fram till 1600-talet. Ruinen ligger naturskönt belägen på en liten ö i Slätbaken nära inloppet till Göta Kanal.

Västra Husby kyrka

Dagens kyrka är ung och modern men kyrkans placering har en betydligt äldre historia. Dagens utseende fick kyrkan efter branden 1977.

« Sida:  1   Gå till nästa sida Gå till sista sidan

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia