Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Föreningar i Söderköping

I Söderköpings kommun finns flera hembygdsföreningar och andra föreningar som engagerar sig i kulturarv. S:t Ragnhilds gille förvaltar framförallt stadens historia, i Västra Husby finns en släktforskarförening.

Gårdeby hembygdsförening

Gårdeby Hembygdsförening bildades 1977. Lindängen, en hagmark i anslutning till Hällerstasjön, är upplåten till hembygdsföreningen.

Nartorp - Börrums hembygdsförening

Hembygdsföreningen är en sammanslutning av vänner till bygden, som vill arbeta för att öka kunskapen om såväl nutid som det förgångna.

S:t Ragnhilds Gille

S:t Ragnhilds Gille bildades 1918. Gillets uppgift är bland annat att sprida kännedom om Söderköping och dess omgivningar.

Sankt Anna Hembygdsförening

Sankt Anna Hembygdsförening bildades 1990. Föreningen har som övergripande målsättning att bevara och levandegöra det värdefulla i bygdens traditionsarv och historia.

Skällviks Borgs Vänner

Skällviks Borgs Vänner är en idéell förening vars huvudsyfte är att levandegöra och verka för bevarandet av borgruinen Skällviks Borg. Förutom fysiska träffar arbetar de med att återskapa borgen som 3d-modell.

Västra Husby Genealogiska Förening

Föreningen bildades 1999 med målsättningen att stimulera och utveckla forskningen om den lokala hembygden och förfädernas historia. Föreningen innehar ett historiskt forskarmaterial för Västra Husby, Östra Ryd, Gårdeby och Drothem församlingar.

Östra Ryds hembygdsförening

Bildades 1976. Föreningens ändamål är att slå vakt om bygdens kulturarv och därvid bidra till att alla invånare ges hemkänsla i orten.

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia