Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Arkiv i Vadstena

I Vadstena finns landets äldsta landsarkiv, öppnat 1899 och inrymt i slottet. I slottsvallarna finns handlingar från hela Småland och Östergötland. I staden finns även ett kommunarkiv. Dessutom har föreningarna i kommunen oftast egna arkiv. Men för att nå dessa hänvisas direkt till berörda föreningar.

Landsarkivet i Vadstena

Landsarkivet är ett statligt arkiv som ligger under Riksarkivet. Arkivet har mängder av handlingar där de flesta nog mest känner till kyrkboksmaterialet.

Vadstenas kommunarkiv

Kommunarkivet innehåller material från nuvarande Vadstena kommun. Men också handlingar från de äldre kommundelarna där Vadstena stad var en sådan.

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia