Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Föreningar i Vadstena

I kommunen finns flera hembygdsföreningar som engagerar sig för sin trakt och dess historia. Här finns också  spets-och järnvägsföreningar samt Föreningen Gamla Vadstena som som dokumenterar och tillgänliggör stadens kulturarv.

Aska hembygdsförening

Aska hembygdsförening omfattar ett område mellan Vadstena och Motala där flera gamla landsortsförsamlingar ingår.

Föreningen Gamla Vadstena

Föreningen bildades 1950 lagom till stadens 550-årsjubileum. Föreningen ger ut böcker och småskrifter. I samlingarna finns bilder, filmer och böcker om Vadstena.

Föreningen svenska spetsar

Arbetar för att bevara och utveckla den svenska knypplingen. Vill väcka intresset för knyppling genom utställningar och demonstrationer.

Hovs hembygdsförening

Hovs hembygdsförening bildades 1980. Skräddaregården som är känd sedan 1718 fungerar som hembygdsgård.

Wadstena Fogelsta järnväg

Förening för att bevara och nyttja den smalspåriga järnvägen mellan Vadstena och Fågelsta. Den 9,6 km långa banan öppnades 1874.

Östgöta-Dals Hembygdsförening

Östgöta-Dals hembygdsförening i västra Östergötland är uppkallad efter storkommunen som bildades av sju socknar 1952.

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia