Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Personer i Vadstena

Här nedan har vi samlat de levnadsberättelser från Vadstenatrakten, vilka också ingår i serien Östgötska levnadsöden.

* betyder att du kan lyssna på levnadsödet.

Anna Mauritzon, 1858-1935 *

Anna Mauritzon levde hela sitt liv i Vadstena. Hon arbetade som skrivbiträde och var också fastighetsägare. Anna fick aldrig någon egen familj och en av hennes stora sorger var broderns hastiga bortgång.

Christoffer Brandt, 1833-1899 *

Christoffer Brandt från Herrestad var en god vissångare och några av hans visor användes vid svenska regementen för att underlätta de tunga marscherna.

Eric Ihrfors, "Munk-Erik", 1846-1929 *

Munkens lärda arbete var ideal för Eric Ihrfors. Nu blev denne märklige man ihågkommen mest för sina vandringar genom Sverige där hans anteckningar om kyrklig konst och kultur för oss idag är ytterst värdefulla.

Gottfrid Larsson, 1875-1947

På Skänningegatan i Vadstena finns ett lite undangömt museum över skulptören Gottfrid Larsson. Denne Gottfrid Larsson var en av sin tids stora skulptörer och både vän och konkurrent till den än mer kände Carl Milles.

Hilding Holm, 1853-1945 *

Hilding och Ida Holms villa i Vadstena var på sin tid en sevärdhet. Trots att de träffades tidigt och förälskade sig i varandra var det först på gamla dar de kunde gifta sig.

Inez Pettersson, 1897-1966

Inez Pettersson var en av 1900-talets aktiva spetsmönsterriterskor. Inez själv förblev ogift och barnlös livet ut. Vadstena blev hon trogen till sin död 1966.

Jacob Berzelius, 1779-1848

Jacob Berzelius är en av Sveriges mest kända vetenskapsmän. Han föddes i Väversunda i Östergötland, där hans födelsehem kan ses liksom en minnessten som restes vid hundraårsminnet av hans födelse.

Jacob Israel Köhler, 1733-1801 *

Jacob Israel Köhler var en framstående intellektuell i Östergötland. Han var prost, filosofie magister och teologie doktor samt en erkänt vältalig man. Han bodde och arbetade i bland annat Vånga, men avslutade sin levnad i Vadstena.

Klara Larsson, "Klara vid tornet", 1867-1963 *

Spetsknypplerskan Klara Larsson var en färgstark personlighet och blomstervän. Hon bodde visserligen i Vadstena i hela sitt liv, men hann både med att besöka Paris och träffa dåvarande kungen.

Sally Johanson, 1915-1984

Sally Johanson från Linköping var spetskonsulenten i knyppling som blev filosofie hedersdoktor för sin stora gärning inom hantverket knyppling, både inom och utanför Sverige.

Werner Åkerman, 1854-1903 *

Skulptören Werner Åkerman trotsade sitt svåra handikapp gjorde sig ett namn som erkänd konstnär. Testamenterade sitt hem i Väversunda till Konstakademien.

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia