Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Bebyggelse i Åtvidaberg

Åtvidaberg ligger i blandbygden mellan slätt och skog. Här finns stora gods som exempelvis fideikomisset Adelsnäs, men också andra historiskt intressanta byggnader.

* betyder att du kan lyssna på texten om byggnaden.

Adelsnäs

Den ursprungliga herrgården, en envånings 1700-talsbyggnad med sex flyglar, revs kring sekelskiftet. Fyra av flyglarna står kvar, två som grindpaviljonger. Den nya herrgården byggdes 1916 av Theodor Adelswärd.

Björsäters kyrka

Björsäters kyrka är bara drygt 200 år gammal. Den byggdes med hjälp av församlingsbor år 1800 efter det att den gamla stavkyrkan rivits då den ansågs vara i alltför dåligt skick.

Grebo kyrka

Någon gång under 1200-1300-talet byggdes en liten kyrka utan torn mitt emot där den nuvarande kyrkan står. Den nuvarande kyrkan stod färdig 1773.

Gärdserums kyrka

På 1200-talet byggdes den första med säkerhet kända kyrkan i Gärdserum, som förr benämndes Gellerum.

Hannäs kyrka

Hannäs kyrka, står som en klenod på Vinåsgärdet; invigd till sitt ändamål av biskop C. A. Cornelius, den fjärde söndagen i advent år 1885.

Solvestads gästgivargård *

Den som passerat genom Hannäs har nog inte kunnat undgå att lägga märke till en nedlagd lanthandel i närheten av kyrkan. Och få har nog anat att den en gång i tiden varit gästgivargård.

Värna kyrka

Den nuvarande kyrkan uppfördes under 1500-talet, i sten och tegel. Under andra halvan av 1700-talet utfördes omfattande om- och tillbyggnader eftersom kyrkan då var i omvittnat dåligt skick.

Yxnerums kyrka

Vid elvahundratalets mitt byggdes den första kyrkan vid den väldiga ek där den fromme Kjettil i by firade gudstjänst med sitt husfolk. Kyrkan har sedan tillbyggts flera gånger fram till 1802 då den så gott som nybyggdes.

Åtvids gamla kyrka

Åtvids Gamla kyrka är en av Östergötlands största medeltida landskyrkor. Den är uppförd i senromansk stil, troligen ej långt före år 1500.

Åtvids stora kyrka

1885 invigdes Åtvids Stora kyrka. Den uppfördes i en variant av nygotisk stil; engelsk nygotik, vilken också präglar omgivningen som är arrangerad som en engelsk park.

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia