Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Bebyggelse

Östergötland har ett mycket rikt kulturarv med många värdefulla kulturmiljöer. Landskapet med fornlämningar, byggnader, trädgårdar, vägar med mera bildar helhetsmiljöer som tillsammans med bland annat kartmaterial och ortnamn på olika sätt speglar vår historia.

I en tid som vår med snabba växlingar är landskapet föränderligt, gamla spår försvinner eller överlagras av nya. Detta gör det extra viktigt att identifiera historien, dess värden och tillvarata de tillgångar i kulturmiljön som är svåra att återskapa. Kulturmiljöerna ska inte bara vårdas och bevaras, de ska också användas och upplevas och bidrar därigenom till goda livsmiljöer som lockar boende och besökare.

På den här sidan kan du söka vidare om kyrkor, slott och andra intressanta bebyggelsemiljöer.

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia