Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Arkiv

Arkiven innehåller vårt levande förflutna. Där finns både nytt och gammalt. Arkiven i Sverige drivs mestadels i offentlig regi och kan utnyttjas av alla. Både stat och kommun är enligt arkivlagen skyldiga att bevara arkiv för framtida forskning.

Här har vi valt ut några av de större arkiven. Vill du ha en mer fullständig lista över arkiven i Östergötland, gå till Organisationer/Arkiv

Läs mer om hur man söker i arkiv i Östergötland med Östergötlands Arkivförbunds lathund.

ÖLFA samlar alla arkiv i Östergötland

Östergötlands Arkivförbund, ÖLFA, samlar alla de stora arkiven i Östergötlands län: Landsarkivet i Vadstena, Östergötlands Länsmuseum, Linköpings Stiftsbibliotek och Linköping stadsarkiv, kommunarkiv, föreningsarkiv och hembygdsarkiv.

ÖLFA har det centrala registeransvaret och har via sina databaser översikt över alla förvarade enskilda arkiv i Östergötland. I databasen över Enskilda arkiv på hemsidan finns över 7000 föreningsarkiv, företagsarkiv, gårdsarkiv och personarkiv registrerade.
Besök ÖLFA:s hemsida.

Landsarkivet i Vadstena

Landsarkivet i Vadstena grundades 1899 och ansvarar för Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs och Kalmar län. Här finns arkiv från myndigheter, företag, gårdar, föreningar och privatpersoner.

Vadstena landsarkiv tar emot både små och stora besökare. De har särskilda aktiviteter för skolor. Vill du boka visning av landsarkivet för en grupp, kontakta Stefan Ingesson
e-post: stefan.ingesson@landsarkivetvadstena.ra.se
tfn 010-476 87 32
Besök Landsarkivets hemsida.

Östergötlands landstingsarkiv

Landstingsarkivet i Linköping är centralarkiv för Landstinget i Östergötland. Där finns material om bland skjutsväsendet och jakt- och jordbruksfrågor. Men mest handlar det om hälso- och sjukvård från hela länet.
Besök Landstingsarkivet.

Östergötlands museums arkiv

I Östergötlands museums arkiv finns uppgifter om orter eller socknar och deras historia, byggnader och händelser, men också information om spännande personer. Museet har en omfattande samling av tidningsklipp och ett mycket stort bildarkiv med bilder från sekelskiftet och framåt, samt kartmaterial.
Besök Östergötlands museums arkiv.

Stadsarkiven

Alla kommuners verksamheter finns samlade i länets olika stadsarkiv. Där finns ritningar, fotografier och olika dokument, bland annat skolbetyg. På flera stadsarkiv tar de emot skolklasser och erbjuder särskilda visningar.

På Stadsarkivet i Linköping har man bland annat samarbetat med Katedralskolans gymnasieelever i Linköping. Se ett bildspel om samarbetet mellan Linköpings stadsarkiv och gymnasiet. 
Kontaktperson: Monica Johansson

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia