Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Skolprojekt

Här vill vi samla goda exempel på hur elever, på olika stadier, och lärare har arbetat med Östergötlands kulturarv. Det kan vara i samarbete med en hembygdsförening, ett arkiv, museum eller en privatperson.

Skola och arkiv i samarbete

Skolprojekt hos Landsarkivet i Vadstena

Motala skola besöker landsarkivet i Vadstena.

Landsarkivet i Vadstena har i kontakt med skolor, elever och lärare, tagit fram material som kan fungera som ett komplement till undervisningen. De har försökt visa på att det inte bara är i ämnet historia som landsarkivets material kan användas, utan även inom områden som biologi, matematik, fysik och samhällsorienterade ämnen. 

Att forska i Stadsarkivet

Elever från Katedralskolan studerar Tage Danielssons betyg på Linköpings stadsarkiv.
Foto: Elisabeth Strömberg

På Stadsarkivet i Linköping har man bland annat samarbetat med Katedralskolans gymnasieelever i Linköping. Se bildspelet "Att forska i Stadsarkivet".

Skola och bibliotek i samarbete

Bland kolera och smutsvatten

Projektarbete i miljöhistoria på Berzeliusskolan om vattnets betydelser för människans hälsa i Linköping 1860-1900.

Skola och museum i samarbete

Tvätt förr i tiden

bykkar-100.jpg

För ett antal år sedan samarbetade Gamla Linköping och klass 9A på Ekholmsskolan i Linköping. Med hjälp av personal från Gamla Linköping fick eleverna prova på och beskriva tekniker och vardagssysslor såsom de såg ut för ett par generationer sedan. Arbetet i klassen skedde ämnesövergripande och tematiskt. 

På upptäcktsfärd i Ulrika museum

kappe.1-100.jpg

Eleverna på Ulrika skola fick studera gamla föremål. De började med en rundvandring på Ulrika museum och därefter valde de varsin sak som de ville presentera. De ägnade fyra lektioner i svenska till uppgiften. Som hemläxa skulle de intervjua någon de kände och fundera över föremålet de valt. 

I kulturarvsspår till Linköping

Elever från Nyströmska skolan.

Det östgötska kulturarvet har mycket att erbjuda personer som inte har bott i Sverige så länge. En dagsutflykt kan ge ett smakprov. Vuxengruppen som läser Svenska som andra språk på Nyströmska skolan i Söderköping åkte till Linköping på studiebesök. 

Skola och arkeologi i samarbete

Temaarbete om platser

motalastrom.jpg

På Platengymnasiet i Motala jobbade man med ett temaarbete om platsers betydelse. tillsammans med arkeologer från Riksantikvarieämbetet UV Öst. Eleverna lade bland annat ut information om, för dem, viktiga platser på nätet.
De gjorde även en film om temaarbetet och la ut på Youtube: "En plats vid Motala ström" 

Skola och hembygdsförening i samarbete

Råd och stöd

Sveriges hembygdsförbund ger råd till hembygdsföreningar som vill bedriva verksamhet för barn och ungdomar.

Utflykt till Landeryds hembygdspark

Här är ett reportage från när en klass vid Hjulsbroskolan gjorde en utflykt till Landeryds hembygdspark.

« Sida:  1   Gå till nästa sida Gå till sista sidan

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia