Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Handledningar

Här finner du några exempel på handledningar som olika pedagoger har skapat. Handledningarna ger handfasta tips på hur elever och lärare kan använda lokalhistorien i undervisningen på olika sätt.

Lokalhistoria i skolan - Exempelsamling

Rapport från Linköpings universitet.

K-märkt på schemat: östgötsk ungdom på spaning

K-märkt. Glassbar i Linköping. 
Foto: Caroline Morgansdotter

Länsmuseet har arbetat med sex av länets högstadieskolor för att diskutera kulturmiljöfrågor med ungdomar. Projektet ledde till att eleverna valde ut minst två miljöer i sin kommun som de ville K-märka. Det resulterade i utställning på länsmuseet och en studiehandledning för lärare om hur man kan arbeta med byggnader och miljöer i sin närhet i historieundervisningen.  Läs mer om projektet K-märkt.

Lek detektiv och börja med ett foto!

Detektiverna.

Framtidsfrön är en ideell förening som är särskilt aktiv i Östergötland. De arbetar med att ta fram material för att öka entreprenörskap i skolan. Framtidsfrön har ett särskilt lokalhistoriskt material som kallas "Detektiverna: zooma in historien". Detektiverna riktar sig till barn mellan årskurs 4 och 9. Eleverna använder ett äldre fotografi och tar ett nytt foto på samma plats idag. Sedan ställer man frågor och försöker ta reda på hur platsen har förändrats och varför. Det är ett enkelt sätt att väcka nyfikenheten för hur vi och samhället har förändrats över tid med start i den lokala historien. Eleverna kan intervjua personer som vet något om platsen, kanske personer i den lokala hembygdsföreningen eller personer som har bott där. Genom Kulturarv Östergötland kan du få tillgång till en lista med tusentals äldre fotografier i olika bilddatabaser. Där finns säkert några ni kan välja att arbeta med i klassen.

Temat emigration

Briggen Superb.

I Kinda har Gunnel Asp arbetat med projekt på temat emigration gentemot lärare sedan 2009. År 2011 hade Kinda och Ydre en Amerikavecka med en mängd olika aktiviteter. Då upprepades resan till Småland med anknytning till Vilhelm Mobergs hembygd som en studiedag.

Ytans historia - Gräv där du står!

Karta över centrala Linköping.

Ytans historia är ett pedagogiskt exempel som Svante Kolsgård, f.d. lärare i historia vid Linköpings universitet, har utvecklat. I handledningen finns en förklarande text kopplad till en karta. Tanken är att lärare och elever ska utgå från sin närmiljö och studera dess historia. Välj ut en yta, kanske 100 x 300 meter, och studera dess historia. I exemplet används centrala Linköping l men det kan vara vilket område som helst i staden eller på landsbygden.

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia