Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Styrning och samverkan

Kulturarv Östergötland är ett väl etablerat och organiserat samarbete mellan länets kulturarvsaktörer. Sedan 2008 är Östergötlands museum ansvarig för verksamheten och nätverket är där en integrerad del av övrig verksamhet. Medel till verksamheten kommer från regionförbundet Östsam.

Kulturarv Östergötlands styrka består i att samla de viktiga resurserna kunskap, erfarenhet och nya idéer i ett levande nätverk. I möten, olika projekt och arbeten försöker vi skapa en gemensam yta i regionen där alla är välkomna att delta. Tillsammans arbetar vi för att utveckla tillgängligheten till vårt gemensamma kulturarv.  

Sedan starten 1998-1999 har vi arbetat med en ledningsgrupp och en referensgrupp för att förankra och styra Kulturarv Östergötlands verksamhet. Medverkande i de olika grupperna har varierat och utses i samverkan med berörda parter. Sedan 2016 tillkallas referensgrupp vid behov för att diskutera specifika frågor

 

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia