Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Verksamhet

Verksamheten i Kulturarv Östergötland är inriktad mot att tillgängliggöra östgötskt kulturarv på olika sätt. Med hjälp av modern teknik och nätverksarbete skapas förutsättningar, ingångar och mötesplatser som alla vi som är intresserade av Östergötlands historia ska kunna ta del av. Du kan via underrubrikerna till vänster se mer om hur vi arbetar både i vår verksamhetsberättelse för 2012 och vår verksamhetsplan för 2013.

Hjärtat i verksamheten är hemsidan som fungerar som en virtuell mötesplats, men också som ett skafferi in i vårt gemensamma kulturarv. Vi arbetar för att hålla sidan uppdaterad och välkomnande inför nya aktörer och projekt som hela tiden rör sig över vårt fält.

Vi arbetar också för att så mycket som möjligt av vårt kulturarv digitaliseras och görs sökbart via exempelvis databaser, samsökningar och internet. Här försöker vi också anpassa arbetet efter de signaler som kommer från nationellt, men även lokalt håll. Inte minst våra ABM-kollegor i andra län utgör här viktiga samarbetspartners.

Genom att skapa mötesplatser för länets kulturarvsarbete verkar vi för att skapa samsyn i arbetet med kulturarv, men också för att lyfta fram arbetet i ljuset. Vi vill ha upp kulturarv på agendan helt enkelt. Här arbetar vi exempelvis med regelbundna kulturarvsdagar och andra seminarier, men också strategiskt med så kallade kulturarvsprogram. Mycket av arbetet sker i projektform där vissa projekt, som exempelvis Lokalhistoria på bibliotek har övergått till en stadig verksamhet. En del av det vi talar om här kan du läsa mer om under egna rubriker.

Det fascinerande med det lokalhistoriska arbetet är att det ofta uppkommer "av sig självt". Privatpersoner, föreningar, tillfälliga sammanslutningar hittar nya vägar för att tillgängliggöra Östergötlands kulturarv. Här verkar Kulturarv Östergötland för att denna del av arbetet knyts ihop med det arbete som sker på våra kulturarvsinstitutioner.

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia