Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Filmer

Vi sammanställer här de filmer från länet som vi känner till. Inventeringar har gjorts av kommuner, föreningar, institutioner och andra vid olika tillfällen genom åren. I framförallt Linköping finns även många filmer från privatpersoner.

Ingångarna till vänster är uppställda kommunvis och fylls på efterhand som vi får in material. Känner ni till filmer som borde vara med i detta sammanhang så hör gärna av er till någon av kontaktpersonerna.

 

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia