Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Om projektet

Bakgrund
Bakom projektet Östgötafilm står nätverket kring Kulturarv Östergötland. I projektet ingår för närvarande Östergötlands museum, Norrköpings stadsmuseum.Norrköpings stadsarkiv, Brukskultur Åtvidaberg, KulturArkiv i Söderköping, Centrum för lokalhistoria, Kanal Lokal samt Film i Öst.

Den dokumentära filmen från länet behöver synliggöras. Redan idag är det bråttom av flera skäl att ta hand om denna skatt. Dels hotas många av dessa filmer rent fysiskt p g a bristande förvaringsmöjligheter, dels försvåras identifieringen av filminnehållet efterhand då personer med minne av händelserna på filmerna helt enkelt börjar bli för gamla.

Intresset för att ta hand om dokumentär film har lyckligtvis ökat även nationellt, inte minst genom skapandet av ett filmarkiv i Grängesberg. Här i länet vill vi arbeta både med bevaringsfrågor och tillgänglighetsfrågor.

Projektet Östgötafilm syftar till att höja intresset för den regionala dokumentärfilmen. I arbetet med hemsidan läggs delar av filmer från länet ut kommunvis. Insamling av kända filminventeringar görs parallellt med detta arbete.

Vi arbetar även med att visa film i fullängd vid offentliga visningar på länsmuseet och på andra platser i länet. Tillsammans med Länsbiblioteket söker vi få ut delar av materialet som lånefilmer, precis som vilka böcker som helst. På länsmuseet kan du också se många av våra filmer som småsnuttar i Östgötarummet eller i fullängd genom att besöka den så kallade Faktahyllan.

Teknisk information 
De utdrag ur dokumentärfilmer som visas på hemsidan är hämtade från längre filmer. Dessa finner du i de inventeringslistor som också finns på sidan. Filmerna ligger i s k "Flashformat" och ska spelas upp direkt när du öppnar sidan.

Dessa komprimerade filmer är i regel hämtade från digitaliserade versioner som filmats av med hjälp av en digitalvideokamera av god kvalitet. Kvaliteten på filmerna kan variera beroende på ursprungskvaliteten på originalfilmen såväl som på hur väl avfilmningen lyckats.

Filmerna har anpassats för uppkopplingar med minst 500kb/s. Har du en relativt modern dator med minst denna hastighet så borde det fungera. Givetvis gäller att ju modernare och snabbare desto bättre. Skulle ni ha problem med uppspelning så kontakta oss gärna.

Juridik
Vi respekterar rådande lagstiftning som finns att beakta i samband med vår hemsida. I de fall vi till fullo inte lyckats klargöra filmernas ursprung, tar vi tacksamt emot uppgifter som hjälper oss att öka vår vetskap. För att inte låta komplicerat och tidskrävande eftersök hämma vår strävan att tillgängliggöra film, stöder vi oss  på nedan grundsyner.

I de fall vi hittills inte lyckats klargöra upphovet, stöder vi visning av utsnitt på lovlig citering ( 22 § URL) med motivet att belysa filmens existens och karaktär.

Den upphovsman som anser sig förbigången ombeds kontakta någon av hemsidans kontaktpersoner för korrigering.

De personuppgifter som publiceras genom Östgötafilm har i regel inget godkännande av den registrerade. Vi följer dock personuppgiftslagen genom att personuppgifterna och sammanhanget är harmlöst (10 § f PUL).

Den som mot sin önskan finns avbildad eller beskriven på hemsidan kan genom sitt tolkningsföreträde bli struken efter kontakt med någon av hemsidans kontaktpersoner.

Vård av film
Film som bevaras under optimala arkivförhållanden har en livslängd på flera hundra år, att jämföra med livslängden för videoband, DVD-skivor samt lagringsband för digitala filer (3-50 år). Därför är det viktigt att förvara film under rätt förhållanden. Film ska förvaras torrt och kallt för att bromsa upp de kemiska processer som förstör filmmaterialet.

Äldre film på cellulosaacetat ligger ofta förpackad i plåt- eller papplådor, vilket inte är bra. Filmerna bör förvaras, antingen i vanliga fryspåsar, tillsammans med Kodaks så kallade "molecular sieves", och som har den egenskapen att den absorberar ättiksyra som till slut bildas i filmrullen. Man kan även använda syrafri kartong eller särskilda plastlådor som filmerna sedan läggs in i. Filmer ska förvaras i ett kylt rum, med en temperatur mellan -6 och +6 grader och med 35 % relativ luftfuktighet. Det viktigaste är att filmen ligger mörkt och kallt, med en jämn temperatur. VHS-kassetter ska inte ligga kallt utan förvaras i +15 grader.

Fram till 1953 producerades all 35 mm på cellulosanitrat. Sådan bör ej förvaras hemma utan skickas iväg till Svenska Filminstitutets arkiv för förvaring. Detta på grund av den stora brandfaran. Nitratfilm självantaänder vid +38 grader, och kan också självantändas om den utsätts för häftiga stötar. Det finns olika sätt att se om din film är av nitrat. Ett av dem är att utföra ett så kallat "eldtest". Klipp av en halv ruta från filmen, helst ej på bildruta eller på start och slutsladd (då dessa ofta är ditsatta efteråt). Gå utomhus och tänd på filmstumpen. Brinner den häftigt, så är det sannolikt en nitratfilm, om inte, så är den inte farlig, men bör kanske ändå tas omhand. Nitratfilm har ofta en påträngande lukt, är missfärgad, hopklibbad eller har en brun ton.

 


 

 

 

 


 

 

 

 

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia