Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

OM DEN SVENSKA WEBBPLATSEN

Utgångspunkten för den svenska hemsidan är de 2 500 brev som finns samlade i Kinda. Samlingen har använts för att hitta beskrivningar av emigranternas överresa, varför de utvandrat, hur deras första tid i Amerika var och så vidare.

Avsikten är också att visa på andra spår våra emigranter lämnat efter sig såsom foton, sånger et cetera. För att sätta kindamaterialet i ett svenskt perspektiv finns artiklar om nationell och regional utvandring. Den beskrivna tidsperioden är mitten av 1800-talet till omkring 1920.

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia