Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

ORSAKER TILL UTVANDRING

Varför utvandrade så många kindabor till Amerika? Vi vet att resan över var svår och de som begav sig iväg hade sällan tidigare i sina liv rest långt hemifrån. Ändå tog de det stora steget att lämna sitt hemland. Varför?

Orsakerna är givetvis många och ibland spelade säkert flera faktorer in samtidigt. Vi har här nedan valt kategorierna ekonomi, religion och sociala orsaker. I svensk och internationell emigrationsforskning är dessa faktorer väl kända och vi hittar dem också beskrivna hos våra kindabor.

Av dessa kan vi se att det säkerligen är ekonomiska och sociala orsaker som varit viktigast. Det har för oss varit svårt att hitta direkta beskrivningar av varför man lämnat Sverige, men våra brevskrivare anger ofta hur deras liv förbättrats sedan de etablerat sig i Amerika. De beskriver då också de minnen de har av det land de lämnat. Att dessa brev hem sedan, i sin tur, påverkat nya utvandrare är helt klart.

Brev 2215 år 1860 från J.T. Johansson till skollärare Melker Bröthlin, Kölefors.

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia