Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

RESAN ÖVER ATLANTEN

I resebyråernas broschyrer utlovades ofta en snabb och bekväm överresa för de som ville utvandra till Amerika. Så var det sällan i verkligheten, i alla fall inte i början.

På de segelfartyg som fraktade många av våra emigranter var förhållandena ofta svåra. Skeppen var till en början många gånger fraktfartyg som hjälpligt anpassades för de utvandrare man kunde tränga in. Sjukdomar och även dödsfall var vanliga, vilket vi också förstår av breven. Många led svårt av sjösjuka och törst. Efterhand byttes segelfartygen ut mot snabbare och bekvämare ångfartyg. Resan blev enklare och billigare.

Vi kan dela upp resandet i flera etapper. Först resan från bostaden med häst och vagn på dåliga vägar och med enkla båttransporter över de stora insjöarna till utresehamnen. De flesta tog sig till Göteborg på Sveriges västkust, men även andra utresehamnar användes. I början gick resan från Sverige med mindre båtar till England eller Irland för att på den avslutande resan över Atlanten byta till större passargerarbåtar. Atlanten kallas av många svenskar för "den stora sjön".

CUNARD R.M.S.

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia