Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

FAMILJEN I AMERIKA

Vi har här nedan valt att följa kvinnorna och barnen på deras färd till Amerika och bosättningen där. Deras historia är ju även hela familjens historia.

I en studie som gjorts på grundval av bland annat emigrantbrevssamlingen antyds att Kindakvinnornas utvandring i stort sett följer det allmänna mönstret för den svenska kvinnoutvandringen. I början är det gifta kvinnor som följer med sina familjer efterhand ökar andelen ensamutvandrare succesivt.

En stor del av Kindaflickorna hamnade som hembiträden i amerikanska hem. Att ha " a Swedish maid" var populärt inte minst bland de välbesuttna i Chicago. För de pigor som slet hemma i ladugårdarna föreföll ett sådant liv mycket lockande.

När det sedan kom till giftermål visar det sig att de allra flesta gifte sig med svenska eller svenskamerikanska män. Undantag förekom emellertid som vi också ser i ett av brevexemplen vi tagit upp. Vi har nedan gjort en indelning i några områden. Utan att ha undersökt det grundligt kan vi nog säga att det i regel är en liten annan ton i kvinnornas brev än i männens.

Brev 122 familjerna Anton och Carolina Lindmark, 
Anders och Maria Andersson 
och Viktor och Anna Isaksson med barnbarn Chicago Ill. 
Viktor, Carolina och Maria är syskon.

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia