Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

Foton

Många familjer ställde upp sig för fotografen hemma i Sverige innan de emigrerade. Efter ankomsten till Amerika var det också viktigt att skicka ett foto hem till släkten från Amerika och visa upp sina nyinköpta kläder, familjefoto och foto som visa hur man bor m.m.

Southamton den 8 april 1912. K.B. Tack för senast Vi är nu lyckligt här 
och äger alla hälsan. Det var visserligen litet stormigt på Nordsjön men 
allt gick lyckligt barnen äro litet ostyriga men det är godt att de är krya. 
Den 10 skall vi stiga på Atlanten så vi har åkt genom England det var 
mycket vackert träden blommar kreaturen går ute. Hällsningar från AA

Familjen Andersson från Kättestorp gick till fotografen Stahre i Kisa och tog en hel bild på familjen innan de emigrerade. De skriver ett brev till bordern Axel Andersson, Karlsberg i Kisa när de når Sauthamton den 8 april 1912. Den 14 april, altså 6 dagar efter brevet förliser deras fartyg Titanic och hela familjen följer med till havets botten.

Familjen Andersson fr.v. Ebba Iris Alfrida död 6 år 8 mån., Alfrida Constantia 
(född Brogren) död 49 år, Ingeborg Constantia 9 år 11 mån., Ellis Annemaria 
3 år 3 mån., Sigrid Elisabeth 11 år och 11 mån., Anders Johan 39 år och 
Sigvard Harlad Elias 4 år 11 mån. 
Hela familjen omkom när fartyget Titanic förliste den 14 april 1912

Brev 1012 från Chicago, Ill 31 dec. 1913 till Bästa Syster Lisa
(...) När jag får ställa mig nya kläder skall jag fotgrafera mig så skall du nog få se på en ricktig amerikanare (...)
din broder Sam Eckman

Ett svenskt gäng fotograferade i Amerika. 3:a i mitten Josef Ekman broder till Sam Ekman.

Källa:
Kinda Lokalhistoriska Arkiv
Avskrift: Ing-Marie Wallin

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia