Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

BOSÄTTNING I AMERIKA

De flesta av våra utvandrare från Kinda följde ungefär samma mönster som övriga svenska emigranter. I början kom de familjevis och bosatte sig på landsbygden i mellanvästern. De sökte sig gärna till varandra och bildade små kolonier. Den första kända var förstås "Nya Sverige" i Iowa, vilken Peter Cassel målade upp som ett nytt himmelrike i sina brev hem. Den bilden ser vi nyanseras av senare brevskrivare.

Efterhand så förändrades bosättningsmönstret en hel del. Fler utvandrare stannade i städerna istället för att söka ny jord. I Chicago fanns vid sekelskiftet en mycket stor svensk befolkning. Samma sak gäller för flera andra städer i norra och nordöstra USA. Vid den här tiden ser vi också att våra Kindabor ofta utvandrar utan sina familjer; ensamma eller i mindre grupper. De har många gånger någon tidigare släkting eller bekant som tar emot dem den första tiden och hjälper dem till rätta.

Att komma som ny från lilla Kinda in i den enorma smältdegel som Amerika utgjorde var en omtumlande upplevelse för alla som valde att utvandra. Vi kan läsa om den förvirring och utsatthet en kvinna från Gamleby upplevde när hon klev iland på Ellis Island. Mängder av liknande skildringar finns av den första tiden i USA. Vi har här nedan valt ut några skildringar från tidig respektive sen bosättning på landsbygden samt tidig respektive sen bosättning i stadsmiljö.

Sears, Roebuck & Co., Chicago, Ill. Catalogue No. 118 år 1908.

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia