Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

SVENSK EMIGRATION

Utvandringen från Sverige till Amerika började i mitten av 1840-talet. De första emigranterna lämnade Sverige till följd av dåliga ekonomiska förhållanden, religiösa eller politisk förföljelser. Regelrätt massutvandringen inleddes först i samband med nödåren i slutet av 1860-talet. Man reste till någonting nytt och förhoppningsvis bättre. Emigrationen blev särskilt omfattande när dåliga tider i Sverige sammanföll med goda i Amerika. Detta gäller särskilt perioden 1868-1871 då uppemot 100 000 personer utvandrade och en period på 1880-talet då nästan 350 000 personer lämnade landet.

Foto: Svenska Emigrantinstitutet

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia