Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland

ARBETE I AMERIKA

De första utvandrarna från Kinda sökte sig mot jordbruksområdena i amerikanska mellanvästern. De startade egna farmer eller arbetade för någon annan farmare. Efterhand som tiden gick stannade fler och fler kvar i de snabbt växande städerna och tog arbete i industrin. För framförallt kvinnorna, men även för många män, kom den snabbt växande välfärden i Amerika att leda till att serviceyrken efterhand blev allt populärare.

För de nyanlända gällde ofta att de fick arbeta sig upp och till att börja med ta de arbeten som amerikanarna själva inte ville ha. "(…) alla grova och otrevliga arbeten får utländningarna göra både Tyskar och Svänskar och alla (…)", skriver familjen Peterson 1893.

Kännetecknande för många av våra utvandrare är att de ofta prövar sig fram via flera olika yrken. Amerika var stort och hela tiden föränderligt och det gällde för kindaborna att anpassa sig till det nya landet.

Fågelperspektiv från vattentornet öster ut. Chicago 1899

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia