Fakta och historik om Mjölby kommuns skiftande och rika industriella historia. Här hittar du bilder och historia kring industrins framväxt och utveckling i kommunen
Produkt och Bild
är ett samverkansprojekt mellan Mjölby kommun, Östergötlands länsmuseum och Kulturarv Östergötland. Syftet är att dokumentera och tillgängliggöra Mjölby kommuns industrihistoriska kulturarv.
Dokumentationen inriktar sig främst på bilder och produkter från kommunens industriella utveckling, men berör även arbetsliv och industriutveckling i stort.
Projektets intensiva del avslutades försommaren 2002. Då hade en databas med många hundra bilder byggts upp på Östergötlands Länsmuseum. Denna databas finns tillgänglig på museet. Den hemsida som framställts ligger kvar under Kulturarv Östergötland och uppdateras varefter som material tillkommer och tid finns.
Sök på kartan
Möten
Bilder
Produkter
Industrihistoria
Bilddatabas
Källor

Kontaktpersoner
Eva Lundblad
Östergötlands länsmuseum
013-23 03 37
e.lundblad@lansmus.linkoping.se


Dan Malmsten
Kulturarv Östergötland
013-23 03 91
dan.malmsten@lansmus.linkoping.se
Marie Hagsten
Östergötlands Länsmuseum
013-23 03 09
m.hagsten@lansmus.linkoping.se
Webmaster
Christina Nibelius
Kulturarv Östergötland