Kulturarv Östergötland
Kulturarv Östergötland
 

Östgötafilm

Dokumentär film utgör ett fantastiskt  kulturarv. Vi har i Östergötland mängder av sådana filmer som alltför länge försummats. I projektet Östgötafilm vill vi lyfta fram detta kulturarv.

På denna sida kan du se delar av längre östgötska dokumentärfilmer. Du kan också ta del av de filminventeringar från länet som vi känner till. Sidan fylls på efterhand som mer material  kommer in. 

Bakom projektet står nätverket kring Kulturarv Östergötland.

Kulturarv Östergötland
Tfn:
013-23-03 91 
E-post: kulturarv@ostergotlandsmuseum.se

Producerat av Teknomedia